Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Behoud van woonblokken ‘Van Eesteren Museum’

De beeldbepalende blokken in het zogenoemde Van Eesteren Museum in Amsterdam blijven behouden. Een en ander is het resultaat van gesprekken van de commissie Amsterdam van erfgoedverenging Heemschut met woningcorporatie Rochdale, de gemeente en het stadsdeel Nieuw-West. Betrokken partijen vinden sloop bij nader inzien ongewenst. Rochdale gaat de blokken zorgvuldig opknappen met behoud van hun oorspronkelijke karakter.

Herfst vorig jaar kreeg Heemschut naar eigen zeggen onverwacht een melding over de voorgenomen afbraak van de woonblokken M.C. Addicksstraat 2-24 en Haspelsstraat 1-23 in het Van Eesteren Museum, een beschermd stadsgezicht. De berichtgeving was temeer opvallend, aangezien eigenaar Rochdale eerder voor renovatie had gekozen.

Arthur Staal

De woongebouwen aan de M.C. Addicksstraat en Haspelsstraat zijn in 1953 opgetrokken naar ontwerp van architect Arthur Staal, in zijn kenmerkende sobere bouwstijl van de Wederopbouwperiode.

Ze sluiten stedenbouwkundig en architectonisch aan op twee andere woonblokken, met winkels, aan weerszijden van de Burgemeester Fockstraat en twee aan de andere zijde van de Burgemeester de Vlugtlaan. Samen zijn deze zes bouwblokken, alle van Staal, centraal gelegen in het Van Eesteren Museum en maken daar een integraal deel van uit.

De met sloop bedreigde blokken hebben een sobere vormgeving en ontlenen hun waarde vooral aan de ligging en de ensemblewaarde met de andere blokken. Afbraak zou volgens Heemschut een gat slaan in de nog gave naoorlogse structuur van het gebied.

Woningen aan de Burgemeester Fockstraat in Slotermeer. Foto: Monumentaal.

Representatief

De gemeente Amsterdam heeft het gebied in Tuinstad Slotermeer in 2008 aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit omdat de bebouwing zowel stedenbouwkundig als architectonisch representatief wordt geacht voor het experimentele ontwikkelingsstadium van de naoorlogse woonwijk. “Het ontwerp is voor WOII ontwikkeld en begin jaren ’50 in gewijzigde vorm uitgevoerd, als eerste onderdeel van de Westelijke Tuinsteden”.

Volgens Heemschut is van belang dat de bebouwing van het gebied nog geheel intact is, hetgeen elders in de Westelijke Tuinsteden nog amper het geval is. De erfgoedvereniging: “Het betreft dus een buurt om zeer behoedzaam mee om te gaan. Behoud en herstel dienen uitgangspunt te zijn”.

Heemschut heeft zich eerder ingespannen voor behoud van ander erfgoed in de omtrek zoals de Aireywoningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan en de befaamde hofjes met bejaardenwoningen van Aldo van Eyck en Jan Rietveld aan de westkant van het beschermde stadsgezicht.

Bron: Monumentaal

Publicatiedatum: 12/09/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.