Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Agrarische landschappenkaart toont historisch cultuurlandschap

De agrarische landschappenkaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont hoe Nederlanders door de eeuwen heen het landschap voor agrarisch gebruik in cultuur brachten. Recent is de kaartviewer verrijkt met extra informatielagen.

Een groot deel van Nederland is door de eeuwen heen ingepolderd, herverkaveld en opnieuw ingericht om het geschikt te maken voor landbouw. Dit resulteerde in een bonte staalkaart aan verkavelingen. De Agrarische landschappenkaart toont hoe Nederland door de eeuwen heen is ontgonnen en welke historische ontginningen nog in het landschap zijn terug te vinden.

De agrarische landschappenkaart. Via RCE.

De agrarische landschappenkaart bundelt de volgende kaartlagen:

Droogmakerijen

Op deze kaartlaag worden alle droogmakerijen getoond in combinatie met de bijbehorende gemalen en poldermolens. De informatie is in de volgende perioden verdeeld:

  • De grote ontginningen (voor 1550);
  • De verbeterde windmolen (1550-1830);
  • De stoomgemalen (1830-1918);
  • De moderne tijd (1918-heden).

Agrarische veenontginningen

Het veen in Nederland is door de eeuwen heen voor een groot deel verdwenen. Deze kaartlaag laat zien waar nog wel veenontginningen te zien zijn en toont onder meer de volgende informatie:

  • de perceelsvorm of het verkavelingstype;
  • de mate van zichtbaarheid van de historische verkavelingsstructuur;
  • het type perceelscheiding (sloten en/of houtsingels);
  • de ligging van de kenmerkende lintvormige nederzettingen.

Geesten

Een geest is een oud complex van akkerland gelegen op de strandwallen van Noord- en Zuid-Holland, gecombineerd met een stelsel van wegen en paden.

Tiendwegen

Deze kaartlaag toont alle bekende tiendwegen: polderwegen als verbinding tussen bouw- en weilanden en de boerderijen.

Ontginningstypen Laag Nederland

Op deze kaartlaag staan duinontginningen, stroomrug- en komontginningen, veenkoloniën en zeekleipolders.

Ontginningstypen Hoog Nederland

Op deze kaartlaag bundelt informatie over essen, heideontginningen, kampontginningen, lössontginningen en rivierterrasontginningen.

Molens en gemalen

Deze kaartlaag omvat alle molens en gemalen (zichtbaar en gesloopt).

20e-eeuwse landinrichtingsprojecten

Dze kaartlaag laat de grootschalige landinrichtingsprojecten van de 20ste eeuw zien aan de hand van vijf perioden: tot 1955, 1955-1970, 1970-1985, 1985-2005, 2005-2015. Daarnaast zijn de zeven landelijke gebieden te zien die vanwege hun karakteristieke inrichting door het Rijk zijn aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang.

Historische kaarten

  • kadastrale kaart 1811-1832 (ligging minuutplans): door op een vakje te klikken verschijnt een downloadlink naar de afbeelding van de desbetreffende kadastrale kaart.
  • De topografie van Nederland rond 1850, 1900 en 1950.

Historische kaart uit 1850 met droogmakerijen en geestgronden aangegeven. Via RCE.

Bron: RCE

Publicatiedatum: 01/12/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.