VOC pakhuizen Hoorn

Op 20 maart 1602 is de Verenigde Oostindische Compagnie opgericht. De Kamer van Hoorn had op de hoek van Onder de Boompjes met de Pakhuisstraat twee pakhuizen. De pakhuizen hebben eenvoudige renaissance trapgevels en hoge zadeldaken.

Book 1 min

Rechter pakhuis

Boven het gebogen deurkozijn van het rechter gelegen pakhuis staat het bouwjaar 1606 afgebeeld en een geopende baal met specerijen. In dat jaar lieten de Hoornse bewindhebbers van de VOC een ’fray heerlijk‘ pakhuis bouwen op de hoek van de Pakhuisstraat. Hier werden gereedschappen en proviand voor de schepen opgeslagen en handelswaar, waaronder specerijen uit de Oost.

Tussen 1630 en 1639 is dit pakhuis uitgebreid tot aan Achter de Vest, getuige ook de muurankers die het jaartal 163_ aangeven; het laatste cijfer is niet bekend. Bij een restauratie in de 20e-eeuw is hiervoor het cijfer 1 aangebracht. In het pand is nog steeds een zwart marmeren schouw uit het laatste kwart van de 18e-eeuw aanwezig met het teken van de Kamer van Hoorn.

Linker pakhuis

Het linker pakhuis dateert vermoedelijk uit 1610 en is aanmerkelijk korter dan het andere pakhuis. In de voorgevel is een grote (herplaatste) gevelsteen aanwezig met een voorstelling van twee 17e-eeuwse driemasters. Deze gevelsteen bestaat uit drie delen maar is oorspronkelijk groter geweest. Dit is nog zichtbaar aan de ontbrekende delen van één van de schepen.

Nieuwe bestemming

In het begin van de 19e-eeuw zijn de pakhuizen verbouwd om er woningen in te maken voor gehuwde militairen. Vanaf 1860 zijn de monumentale gebouwen gebruikt door een indrukwekkende stoet van steeds verschillende instellingen en particulieren. In de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn de panden gerestaureerd maar daarna in verval geraakt. In 2003 heeft Stichting Stadsherstel Hoorn voor een grootscheepse restauratie van deze panden gezorgd. Hierbij zijn op subtiele wijze moderne toevoegingen gedaan om de gebouwen praktischer te maken. Het huidige gebruik van de pakhuizen bestaat uit een tandartsenopleiding, theater Het Pakhuis, kantoren en het onderkomen van de Vereniging Oud Hoorn.

Publicatiedatum: 08/11/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN