Sloten graven naar hart Rondehoep

Tussen circa 1100 en 1300 werd de Rondehoep ontgonnen. Dat deden de pioniers door loodrecht vanaf de omringende, destijds lager gelegen veenstromen sloten te graven naar het midden van wat toen nog een dik pak laagveen was. Zo ontstond een typisch, spinnenwebvormig slotenpatroon, een bijzonder cultuurlandschap, een zgn. gerende verkaveling. Door het inklinken van het veen daalde de bodem en moest een ringdijk worden aangelegd. In de polder werd nooit turf gewonnen. Het veen zou teveel klei bevatten voor turf. Het land heeft altijd een agrarische bestemming gehad. Eerst akkerbouw (graan), maar vanaf de 17e eeuw - vanwege het inklinken van de bodem - veeteelt.

Book 1 min

Wolkenluchten boven de polder

Wie een ‘Rondje Hoep’ fietst, kan ver kijken. Wolkenluchten werpen schaduwen op de uitgestrekte landerijen van de Rondehoep. Op een kaart zie je het karakteristieke slotenpatroon van deze polder goed. Komend vanuit de diepe polder Groot Mijdrecht (indertijd uitgeveend) is het een hele klim naar de Rondehoep (niet uitgeveend).

Wolkenluchten boven de polder. Foto: Piet de Boer.

De polder Groot Mijdrecht, aan de zuidzijde van de Oude Waver, is wel uitgeveend. Daar ligt het maaiveld dan ook veel lager dan in de Rondehoep. De Rondehoep is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied. De polder is een nog vrijwel onbedorven voorbeeld van de wijze waarop de mens zich in de vroege middeleeuwen vestigde in een nog onontgonnen gebied.

De Rondehoep is geheel omgeven door veenrivieren. Dat maakt deze polder tot een van de mooiste veenpolders van de Randstad. Het is een stiltegebied.

Publicatiedatum: 11/04/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN