Hulde aan de burgervader van Uithoorn in 1915

"Vrijdag herdacht burgemeester van Uithoorn, den dag, waarop hij voor 25 jaar als zoodanig in die gemeente zijn intrede deed. De bewoners hebben op spontane wijze blijk gegeven van ingenomenheid met hun burgervader. Van ieder huis wapperde de driekleur en er heerschte een opgewekte stemming."

Geschenken

In een buitengewone raadsvergadering kreeg de jubilaris van de wethouder een eikenhouten theetafel met nikkelen servies aangeboden. De veldwachter schonk de burgemeester namens de gemeenteambtenaren een wandelstok, gemonteerd met zilver. De huldiging werd voortgezet in het feestelijk versierde cafĂ©. Een compleet eikenhouten salonameublement was hier het geschenk voor de burgemeester. En, schreef de krant: “Na een algemeene rijtoer werd de dag besloten met zang- en muziekuitvoeringen en een gymnastiekuitvoering der vereen. Sparta.”

Winkel Jan de Hollander, 1958. Collectie SOUDK.

Van Meetelen en gegoede joffers

De dorpelingen mochten Jan Matthijs Van Meetelen bijzonder; hij was burgemeester van 6 augustus 1890 tot 16 juli 1925. Na zijn pensionering bleef hij nog lang betrokken bij Uithoorn. Hij bewoonde het rechterdeel van het pand aan de Wilhelminakade; de straat ernaast draagt zijn naam. Van 1809 tot 1820 had Jacob de Jong hier zijn ‘verzekeringskantoor’ Onderlinge Waarborg Maatschappij. Het verhaal gaat dat er voordien een internaat voor gegoede joffers in gehuisvest was. Ook hier deed de tijd zijn werk: na de burgemeester kwam er onder andere een rijwielhandel in, een auto-onderdelenzaak en een fysiotherapiepraktijk. Aan de linkerzijde kwam voor de Tweede Wereldoorlog een kruidenierszaak en in de jaren zestig een Chinees restaurant.

De raampartijen zijn later samengevoegd tot etalages, 1915. Rechts van het hek is nu de Van Meetelenstraat. Collectie SOUDK.

Bron: Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel

Publicatiedatum: 06/08/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.