Hoekpanden Minervalaan in Amsterdam-Zuid

Op de hoeken van de Minervalaan en Gerrit van der Veenstraat staat een viertal opvallende woningcomplexen. Architect Rutgers was een van de vaste bouwmeesters van Plan Zuid en heeft veel woningen ontworpen in de buurt, waaronder ook het hoekpand van de Jan van Eyckstraat met de Memlingstraat. De arcades op alle vier de hoeken werden voorzien van beeldhouwwerk. Opmerkelijk detail: de beeltenissen van enkele leden van de schoonheidscommissie en twee wethouders die toezagen op de uitwerking van Plan Zuid zijn hierin verwerkt.

Hoekpanden Minervalaan.

Hoekpanden Minervalaan.Hoekpanden Minervalaan.

Beelden hebben boodschap

De kapitelen van de arcades werden voorzien van beeldhouwwerk van Anton Radaecker (1885-1956), Jacob Kaas (1898-1972) en Thomas Andreas Vos (1887-1948). Deze drie kunstenaars werkten veel met de architecten van de Amsterdamse School samen. Veel gebouwen en bruggen in de buurt zijn opgesierd door hun beeldhouwwerk. De arcades op de noordelijke hoeken zijn versierd met de personificaties van de vier jaargetijden. Aan de binnenkant zien we verschillende landbouwattributen. Op de kapitelen van de zuidelijke arcades staan de portretten van 8 mannen, vier aan iedere zijde van de straat. De personen hebben te maken met de stedenbouw in Amsterdam. De portretten van de wethouders Keppler en Wibaut staan in de kapitelen gebeiteld, evenals van de architecten Abrahams, Staal en Hulshoff. Aan de binnenzijden zijn voorstellingen aangebracht die verwijzen naar bouwwerkzaamheden, zoals een steenhouwer, metselaar en machine bediende.  Op de hoeken zijn een fluit- en harpspeler verbeeld. Het blijkt dat de arcades gezamenlijk een iconofgrafisch programma uitbeelden: symbolen van de godin Minverva (in sommige voorstellingen zien we een uil en slang) staan voor beschaving en politieke gemeenschap in de stad. De godin ziet toe hoe intelligentie en harmonie zorgdragen voor een goede uitvoering van de bouwwerkzaamheden in de stad. Een wijze en toepasselijke boodschap voor iedereen die werkte aan de totstandkoming van het Plan Zuid.

Portretten hoekpanden Minervalaan.

Portretten hoekpanden Minervalaan.Portretten hoekpanden Minervalaan.

Publicatiedatum: 20/08/2013