Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Een bijverdienste in zware tijden

In de tijd van het Huizer Melkmeisje was Huizen nog een arm boerendorp. De losse zandgronden waren moeilijk te bewerken en de veeteelt kwam ook niet snel van de grond. Door de nabijheid van de heide viel er in zware tijden met de verkoop van honing nog wel wat bij te verdienen.

Heidehoning

De heide was zeer geschikt als honingveld. In de periode dat de heide in bloei stond konden de bijen daar hun nectar halen om vervolgens in hun bijenkorf honing te maken. Verscheidene Huizer boeren hadden in de tijd van het Huizer Melkmeisje een aantal bijenkorven achter het huis.

Huizer boerderij. De boerderij Meentweg 22. Beeld: Peter Peeters.

Bijenkorven

De  bijenkorven achter het huis betekenden dat je het zwaar had. Dit was voor het Huizer Melkmeisje reden om een extra kannetje melk op de stoep te zetten. De bijenkorven op de gevel van de negentiende-eeuwse boerderij aan de Meentweg verwijzen nog naar deze oude bijverdienste. Een bijenkorf staat voor de hardwerkende Huizer ook symbool voor nijvere arbeid.

Bijenkorf. De bijenkorf op de gevel van de boerderij aan de Meentweg 22. Beeld: Peter Peeters.

Bijenkorven-vandalen

De bijenkorven achter het huis waren ook niet altijd veilig. “In augustus van het jaar 1804 vonden enkele diefstallen en vernielingen van bijenkorven plaats. De gedupeerde eigenaars besloten […] een aanklacht in te dienen bij de Baljuw van Gooiland. […] Ze vroegen de Baljuw [een gerechtelijke en politieambtenaar die belast was met ordehandhaving en misdaadbestrijding in zijn ambtsgebied] toen of het hun geoorloofd was om bij hun bijenstallen voetangels en klemmen te plaatsen.” Dit zou dan door de omroeper aan de dorpelingen bekend worden gemaakt, zodat niemand er per ongeluk in kon stappen. Het verzoek werd echter afgewezen.

De dorpsomroeper. De dorpsomroeper met ratel omstreeks 1928. Meestal werden berichten omgeroepen over visverkoop, vergaderingen en gemeentelijke besluiten. Beeld: Huizer Museum.

Meentweg

De Meentweg, waaraan de boerderij met bijenkorven ligt, dankt zijn naam aan de nabijheid van de gemeenschappelijke weide, de meent. Omdat boeren hun koeien over deze weg naar de meent dreven, is de weg de Meentweg gaan heten.

Aan de Meentweg woonde ook de meentmeester. Hij lette erop dat alleen het op de juiste manier gebrandmerkte vee de meent op ging. Ook was hij de stierenhouder/bulleboer van het dorp. Met zijn dekstier ging hij de vele boerderijen af om te zorgen voor nageslacht.

De bulleboer. De Huizer bulleboer met zijn dekstier. Beeld: Huizer Museum.

Auteur: Kirsten Kouwenhoven.

Bronnen:

  • A. Nonymus, Het dorp Huizen (Huizen 1963).
  • Paul Schiffers, In Huizen staat een huis… (Huizen 1993).
  • Anton Kos en Karel Loeff, Huizen, boeren, vissers, bouwers (Huizen 2002).

Publicatiedatum: 31/01/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.