Velserbroek

Archeologie aan de Velserdijk: Kleiputten en steenovens De Velserdijk Sluisjes in de Velserdijk

Grafheuvel Velserbroek

Vanaf het laat-neolithicum tot en met de vroege bronstijd werd in ieder geval een deel van de doden in grafheuvels begraven. Wat er met het andere deel werd gedaan is niet bekend. Uit Velsen zijn uit deze periode vijf grafheuvels bekend. De meest zuidelijke heuvel in Velserbroek (datering 2000-1700 v. Chr.) is de begraafplaats van een man die in hurkhouding in een grafkuil was begraven. Voor zijn begrafenis waren zijn voeten afgezet. Het graf is afgedekt met een deksel van boombast en een lage heuvel met een doorsnede van ongeveer 18 meter. Er zijn geen bijgiften aangetroffen. Later is er een schedel (of hoofd) van een kind bijgezet in de heuvel en is de heuvel verhoogd. De grafheuvel bleef lange tijd zichtbaar in het landschap en werd gebruikt bij rituele handelingen. Dit ging 1500-2000 jaar door. Onder andere zijn menselijke crematieresten begraven in de heuvel en zijn er vuren aangelegd. Rond 1400 v. Chr. werd 200 meter westwaarts weer een grafheuvel opgeworpen. De man of vrouw hierin werd op de rug begraven met een bronzen zwaard en een bronzen hielbijl aan de rechterzijde. Bij het hoofd lagen twee gouden sieraden; spiralen die waarschijnlijk als haarsieraad dienden.

>

Muurschilderingen in Fort benoorden Spaarndam

Decennia lang lag het fort benoorden Spaarndam er verlaten bij. Totdat een groep vrijwilligers rond het jaar 2000 bekwaam en geduldig de vastgeroeste sloten en deuren open maakte en gewapend met zaklantaarns de onbekende duisternis in stapten.

>

Archeologie aan de Velserdijk: Kleiputten en steenovens

Bij opgravingen in Velsen in 1990 kwamen verschillende kleiputten en steenovens aan het licht. Vanaf de middeleeuwen werd hier steen gebakken, aanvankelijk in het grote formaat dat kloostermoppen wordt genoemd. De klei die hiervoor nodig is wordt uit kleiwinputten gehaald.

>

De Velserdijk

In de dertiende eeuw laten de graven van Holland en de abten van Egmond een dijk aanleggen om het gebied de Velserbroek te beschermen tegen overstromingen. Tot op de dag van vandaag is het grootste deel van de dijk nog zichtbaar. De Velserdijk doorstond ruim 10 eeuwen geschiedenis.

>

Sluisjes in de Velserdijk

De Velserdijk is één van de oudste overgebleven dijktypes met sluisjes. Om die reden is de dijk een authentiek, waterstaatkundig zeldzaam geworden element in het landschap. Bovendien is de dijk, onderdeel van de IJdijken, van sociaalhistorisch en landbouwhistorisch belang vanwege de functie van bescherming van de weidegebieden.

>