Anna Paulowna

Kerken door Zuiderzeewater verwoest

Kerken door Zuiderzeewater verwoest

Toen de dijken van de Zuiderzee in januari 1916 na dagenlang stormweer op verschillende plaatsen doorbraken, overstroomde het water snel het laaggelegen Waterland, het oostelijke gedeelte van de Zaanstreek en de Anna Paulownapolder. De inwoners moesten in allerijl het vege lijf zien te redden.

>

Kroongetuigen vertellen hun verhaal over Hollands Kroon

Cultuurcompagnie Noord-Holland startte in november 2011 het project Kroongetuigen met vier verhalendagen in Hippolytushoef, Slootdorp, Winkel en Wieringerwaard. Inwoners van de 22 dorpen die samen de nieuwe gemeente Hollands Kroon vormen vertellen elkaar verhalen over hun dorp. Verhalen die iets zeggen over de identiteit van de dorpen. Waarin zitten de verschillen tussen de gemeenschappen en wat bindt hen? De historische verenigingen in het gebied hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de zoektocht naar verhalenvertellers.

>

Anna Paulownapolder op stoom

In november 1845 verrees in de nieuwe Anna Paulownapolder een hoge schoorsteen. Die hoorde bij een stoomgemaal in aanbouw. Eind december 1845 werd er voor het eerste een paar uur proefgedraaid met het nieuwe gemaal. Een bijzonder moment, want het ging om het allereerste permanente stoomgemaal in Holland benoorden het IJ.

>