Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Terugblik op het ONH Maandagmatinee

Maandag 25 november kwamen de historische verenigingen van Noord-Holland bijeen voor de eerste netwerkbijeenkomst voor historische verenigingen, georganiseerd door Oneindig Noord-Holland. De bijeenkomst werd begeleid door historicus en radioverslaggever Stef Lokin. De middag stond in het teken van de historische verenigingen, de rol van verenigingen voor het behoud en de ontsluiting van erfgoed en de samenwerking met Oneindig Noord-Holland.

De directeur van het Noord-Hollands Archief Lieuwe Zoodsma gaf een korte introductie over het archief en de grootscheepse verbouwing die heeft plaatsgevonden in de Janskerk, waar Oneindig Noord-Holland sinds 2019 huist. De samenwerking tussen historische verenigingen en het archief bestaat al lang: de historische verenigingen blijven welkom om het archief te raadplegen of van nieuw materiaal te voorzien.

Aan het woord kwam ook Zita Pels, gedeputeerde van de Provincie. In haar verhaal benadrukt ze het belang van een goede samenwerking tussen de verenigingen en Oneindig Noord-Holland. De historische verenigingen werd gevraagd om verhalen te blijven delen en bij te dragen aan het bereik van Oneindig Noord-Holland. Pels sloot haar verhaal af met een uitnodiging aan de verenigingen om mee te denken over de toekomst van Oneindig Noord-Holland. De vragen die zij opwierp, waren: hoe kunnen de verenigingen en Oneindig Noord-Holland elkaar helpen en hoe kunnen er nieuwe doelgroepen bereikt worden? Pels hoopt op een waardevolle samenwerking die wordt gecontinueerd of nieuw leven wordt ingeblazen.

Bestaat de Noord-Hollander? Herman Pleij aan het woord.

Na een interessante lezing van historicus Herman Pleij met als uitgangspunt de vraag ‘Bestaat de echte Noord-Hollander?’ werd de matinee afgesloten met een historische quiz met verhalende vragen op basis van informatie op de website. De winnaar werd bestempeld tot ‘ONH-kenner van 2019’. Na de quiz was er de gelegenheid om de nieuwe tentoonstelling over de Haarlemse drukkerij Joh. Enschede te bezoeken en om te netwerken.

Tijdens de afsluitende borrel waren de reacties van de genodigden positief. Men beschouwt het bijeenkomen van de verschillende verenigingen als waardevol voor het uitwisselen van kennis. Er werd aan het team van Oneindig Noord-Holland de behoefte uitgesproken om een duurzame samenwerking aan te gaan en meerdere bijeenkomsten te blijven organiseren met verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld: het opzetten van een tentoonstelling, jongeren betrekken, het toepassen van oral history, omgaan met de Omgevingswet enzovoorts. Interactie tussen de verenigingen is daarbij gewenst. De verenigingen zullen daarnaast gebruik blijven maken van het verhalenplatform van Oneindig Noord-Holland en haar verhalen onder hun leden verspreiden. Oneindig Noord-Holland zal aan de slag gaan met het commentaar van de verenigingen om een duurzame samenwerking te bewerkstelligen.

De nieuwe tentoonstelling in de Janskerk.

Publicatiedatum: 04/12/2019

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.