Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

Tienduizenden mensen zetten zich met hart en ziel in om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten en musea te kunnen openstellen en hun verhalen levend te houden. Het Cultuuurfonds steunt vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers erfgoedorganisaties via speciale regelingen. In 2020 zijn er twee succesvolle regelingen uitgevoerd, waarmee verrassende en innovatieve projecten zijn gesteund. De nieuwe regeling is de derde regeling.

Erfgoedorganisaties kunnen tot en met 30 april wederom een aanvraag indienen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Projecten met een educatieve en digitale insteek hebben hierbij de voorkeur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de aanpassing van de website of de database met een webshop, ticketingsysteem of de digitalisering van de collectie.
 • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen.
 • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database

Museum Klok & Peel Asten kon dankzij een bijdrage van het Cultuurfonds een audiotour ontwikkelen. De bijzondere verhalen over de collectie zijn op deze manier ook – coronaproof – zonder rondleider beschikbaar.

Voorwaarden

 • De regeling is speciaal voor kleine erfgoedorganisaties tot en met 3 fte. Als de organisatie over een groter aantal fte beschikt, dan kun je contact opnemen voor het doen van een reguliere aanvraag.
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de € 1.000 en € 5.000. Voor grotere projecten kan eenreguliere aanvraag worden gedaan.
 • Het project heeft urgentie en zal vanaf het moment van de toekenning binnen 7 maanden zijn afgerond.
 • Het project is een investering op de lange termijn en geen tijdelijke oplossing.
 • Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor de vrijwilligers in het uitoefenen van hun taken.
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van € 5.000.

De ontwikkeling van Verhildersum to Go, een digitale verhalenverzameling van landgoed Verhildersum. Bezoekers krijgen dankzij GPS-technologie ter plekke meer informatie over interessante bezienswaardigheden en verrassende kijkjes achter de schermen. Ook is het museum nu online te bezoeken.

Handleiding bij aanvragen

Tot en met 30 april kan de aanvraag worden ingediend via onze website. Om u te helpen met het indienen van de digitale aanvraag via onze website is een handleiding opgesteld, die u eerst dient raad te plegen. Hiermee kunt u op een versnelde manier het aanvraagformulier invullen.

Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging. De definitieve ontvangstbevestiging ontvang je twee weken na het sluiten van de regeling. Eind mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Verdere vragen? Mail naar: monumentenzorg@cultuurfonds.nl.

Een gesteund project uit Themafonds Erfgoedvrijwilligers: acht vrijwilligers van Kasteel Amerongen zijn begonnen met het opschrijven van mondeling overgedragen verhalen voor de andere rondleiders.

Andere regelingen

 • Voor opleidingskosten en deskundigheidsbevordering van de erfgoedvrijwilligers kunnen organisaties met minder dan 2 fte terecht bij het Fonds voor Cultuurparticipatie te Utrecht.
 • Het VSB Fonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de werving en training van vrijwilligers.
 • Het Kickstartfonds is geopend voor musea en erfgoedorganisaties, voor eenmalige kosten om als publiek toegankelijke locatie, zoals een museum of monument, aan de coronamaatregelen te voldoen. Bijvoorbeeld door het eenmalige gebruik van streaming-mogelijkheden.

 
Bron: Prins Bernhard Cultuurfonds

Publicatiedatum: 04/03/2021

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.