Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Natuurfonds stelt Noord-Hollandse natuur veilig

De druk op grond in Noord-Holland is immens. Economische activiteiten rukken op en natuur verliest al jaren terrein. Reden voor Landschap Noord-Holland vorig jaar een crowdfunding actie te beginnen voor uitbreiding en versterking van de provinciale natuur. Doel: het aankopen van grond en het veilig stellen ervan binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Duizenden natuurliefhebbers investeerden sinds het ontketenen van de geldinzameling in het Noord-Hollands Natuurfonds. Op donderdag 12 augustus meldde Landschap Noord-Holland de eerste aankoop. In ’t Zand, in de kop van Noord-Holland, bij Natuurgebied De Mosselwiel heeft de natuurorganisatie ruim 42.000 vierkante meter agrarische grond gefinancierd met geld uit het Natuurfonds. Natuur krijgt er straks alle ruimte. Gebiedsmanager Do van Dijck noemt de aankoop ‘ontzettend gaaf’. “Dit perceel ligt midden in De Mosselwiel. We wilden het al heel lang hebben. Het kwam te koop en dankzij het Noord-Hollands Natuurfonds konden wij meteen toeslaan”.

Natuurgebied De Mosselwiel

Landschap Noord-Holland verwierf de laatste decennia steeds meer percelen landbouw- en bollengrond rond de 400 jaar oude Eendenkooi ‘t Zand. Die werden omgevormd tot één natuurgebied: De Mosselwiel. Een plasdras gebied met natuurrijke hooilanden en één kletsnat perceel dat natuur (broedende vogels) en waterberging combineert. “Het gebied behoort tot de laatste weidevogelbolwerken van de gemeente Schagen. Grutto, scholekster, kievit, kluut, visdief, tureluur en verschillende soorten eenden broeden daar. Lepelaar, torenvalk en kiekendief foerageren er”.

“Deze eerste aankoop vanuit het Natuurfonds was een ontbrekend puzzelstukje”, zegt Van Dijck over de ruim vier hectare grond die de natuurorganisatie kon kopen van de erven van natuurboer Adam de Wit uit ’t Zand. Sinds 1 augustus is Landschap Noord-Holland officieel eigenaar van de grond en kan het perceel worden toegevoegd aan de ongeveer 55 hectare die natuurgebied De Mosselwiel al telde.

Luchtfoto aankoop percelen De Mosselwiel bij ‘t Zand. Foto: Aerovista Luchtfotografie. Via Monumentaal.

Omvorming naar natuur

Landschap Noord-Holland wil naar eigen zeggen zo snel mogelijk aan de slag op de nieuwverworven gronden. Dat vraagt om een goede voorbereiding, want het is een uitdagend gebied om te beheren. Eerst buigt een team boswachters en ecologen zich over de vraag hoe de nieuw aangekochte hectares zo snel mogelijk ‘omgetoverd’ kunnen worden tot volwaardige natuur. Een mogelijkheid is het creëren van karakteristiek kadetjesland: bol oplopende weilanden tussen greppels en sloten. Door daarna niet te bemesten en het maaisel af te voeren, ontstaat een steeds structuurrijkere vegetatie met een rijkdom aan kruiden en planten, orchideeën, talloze insecten en bijzondere soorten vlinders.

Van Dijck: “Ik verwacht dat deze nieuwe vier hectares over een jaar of vijf niet meer van de rest van De Mosselwiel te onderscheiden zijn”.

Noord-Hollands Natuurfonds

De eerste aankoop vanuit het Noord-Hollands Natuurfonds is mogelijk gemaakt door donaties van duizenden natuurliefhebbers. Voor 7,50 euro per vierkante meter kunnen donateurs een stukje natuur veiligstellen.

Het Natuurfonds is bedoeld om grondaankopen te financieren en zo de versnipperde natuur in de provincie weer meer volume en veerkracht te geven. Want het is vechten om de ruimte in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag worden groter, infrastructuur van wegen verandert en ook duurzame initiatieven als windmolenparken en zonneweides vragen om een plek.

Daarom koopt Landschap Noord-Holland gebieden om zo meer natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. De crowdfunding actie blijft doorlopen. Iedereen die wil kan investeren in een vierkante meter grond op: www.landschapnoordholland.nl/natuurfonds.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beoogt de terugloop van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Natuurgebieden worden vergroot en met elkaar verbonden door tussenliggende gronden aan te kopen en als natuurgebied in te richten. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en zijn populaties minder kwetsbaar.

Verwezenlijking van het NNN is een verantwoordelijkheid van de provinciale overheid, maar Landschap Noord-Holland draagt ook graag zelf een steentje bij. Alle percelen in natuurgebied De Mosselwiel zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat een deel van de aankoopkosten door de provincie wordt vergoed. Van Dijck: “Dat geeft ons ruimte om alweer vooruit te kijken naar een volgende aankoop”.

Bron: Monumentaal

Publicatiedatum: 23/08/2021

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.