Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Een toekomst voor het Noord-Hollandse landschap

Wegens het succes van vorig jaar vindt op 19 tot en met 22 april de tweede editie van de landschapstalks plaats. Tijdens vier landschapstalks staat de verandering van het Nederlandse landschap centraal. Elke landschapstalk krijgt de vorm van een thematische talkshow voor bestuurders, erfgoeddeskundigen en belanghebbenden. Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering, woningbouw en toerisme?

De landschapstalks zijn een initiatief van Ode aan het Landschap Noord-Holland en het Steunpunt voor Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Provincie Noord-Holland, De Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en Zuid, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Edam-Volendam, gemeente Purmerend en gemeente Waterland zijn partners van dit initiatief.

Hart voor de stolp – 19 april

De stolp is hét landschappelijk icoon van Noord Holland. Provincie Noord-Holland presenteert de Noord-Hollandse waarderingskaart voor Stolpen. We gaan in gesprek over de toekomst van de stolp. Hoe kunnen provincie en gemeenten bijdragen aan het behoud van de stolp en hoe kunnen ze de kennis van de waarderingskaart daar bij gebruiken? Kijk hier voor meer informatie.

De RES: energieopgave langs de A9 – 20 april

In de Regionale Energiestrategieën (RES) van Noord-Holland Noord en Zuid zijn snelwegen aangewezen als kansrijke zoekgebieden voor zonne-energie. Maar als we dat willen, aan welke voorwaarden moeten die zonnevelden dan voldoen? Wat zijn bijvoorbeeld de ecologische, technische of financiële randvoorwaarden en hoe zijn die van invloed op de toekomstige kwaliteit van deze potentiële zonne-snelweg? Kan de 20e-eeuwse ontwerptraditie van de snelwegen inspiratie bieden voor de nieuwe opgave? Kijk hier voor meer informatie.

Overstromingen in de polder, de nieuwe realiteit? – 21 april

Hevige stortbuiten zijn een effect van de klimaatverandering. In juni 2021 overstroomden weilanden en akkers en de schade voor de boeren was enorm. Het is tijd om in actie te komen, zegt ook het Hoogheemraadschap, want het huidige watersysteem is niet ontworpen voor de hevige regenval. Tijdens de landschapstalks roepen we het Hoogheemraadschap, bestuurders, agrariërs, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapshistorici bij elkaar om na te denken over oplossingen voor de waterproblematiek. Kijk hier voor meer informatie.

400 jaar Purmer – 22 april

De Purmer, een polder die is verdeeld over drie gemeenten, is op zoek naar haar identiteit. De Purmer is een polder met veel gezichten: stedelijk, landelijk, toeristisch en industrieel. De veelzijdigheid kent zijn keerzijde; meerdere belangen leggen een claim op de ruimte. Versnippering ligt dan op de loer. Is de droogmakerij nog herkenbaar en wat is de identiteit van de Purmer? Kijk hier voor meer informatie.

 

Ode aan het landschap

In het themajaar staat het Nederlandse landschap in al zijn facetten centraal: de geschiedenis van het landschap, de invloed van de mens op de natuur en de schoonheid van het landschap, maar ook de kwetsbaarheid ervan. Stichting Ode aan het landschap Noord-Holland wordt gesteund door Provincie Noord-Holland en presenteert tot 1 mei 2022 activiteiten en evenementen om de schoonheid van het Noord-Hollandse landschap te vieren.

Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland ondersteunt gemeenten in Noord-Holland bij hun erfgoedtaken met advies, publicaties en bijeenkomsten. Het Steunpunt is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bron: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Publicatiedatum: 09/04/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.