Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Boerderij in beweging komt in 2023 naar u toe!

In 2023 gaat Boerderij in beweging op tournee met een rondreizende buitententoonstelling: Boerderij in beweging- op reis door Nederland. Doel is om hiermee bij een breed publiek de bewustwording te vergroten van het belang van historische boerderijen voor een toekomstbestendig, vitaal platteland.

In de tentoonstelling komt niet alleen de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde, maar wordt ook gewezen op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar met oog voor de geschiedenis de blik gericht op de toekomst.

Boerderij in beweging – op reis door Nederland wordt een speelse expositie waarin het publiek wordt geconfronteerd met wat er verloren is gegaan, hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed kansen biedt voor de toekomst. De insteek is dat het publiek niet naar ons toe komt, wij gaan naar het publiek toe. De expositie strijkt neer op verschillende buitenlocaties waar een breed publiek komt.  Hiervoor wordt samenwerking gezocht met landschaps- en erfgoedorganisaties (zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen) met het verzoek om als gastlocatie voor de expositie op te treden.

De tentoonstelling zal van mei tot eind oktober rondreizen langs maximaal 6-8 locaties. Zodra de definitieve tournee bekend is, wordt dat bekend gemaakt op deze website.

Agrarisch erfgoed: ‘smaakmaker’ van het landelijk gebied!

Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het platteland sterk doen veranderen. Integrale oplossingen zijn nodig. Agrarisch erfgoed vervult hierin een belangrijke rol. In het webinar van de ErfgoedAcademie op 15 februari 2023 gaat het over de context, de knelpunten en de kansen die het agrarisch erfgoed biedt bij het vergroten van de kwaliteit van het landelijk gebied.

Herbestemming van historische boerderijen wordt helaas nog te weinig als voorwaarde meegenomen in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit webinar richt zich vooral op het benoemen van de kansen en de goede voorbeelden. Het webinar is bedoeld voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren  (erfgoed, ruimtelijke ordening, landelijk gebied en landbouw), adviseurs ruimtelijke kwaliteit en gebiedsontwikkeling (bijv. erfcoaches), makelaars agrarisch vastgoed, agrarische bedrijfsadviseurs,  landschapsarchitecten en overige  belangstellenden.

De ErfgoedAcademie organiseert dit webinar in samenwerking met Agrarisch Erfgoed Nederland en het Boerderijenfonds. Kijk hier voor meer informatie.

Bron: Boerderij in beweging

Publicatiedatum: 09/01/2023

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.