Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Archeologische kaart IJsselmeergebied online

De Archeologische kaart IJsselmeergebied bundelt de beschikbare landschappelijke en archeologische kennis van de bodem van het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren.

Het IJsselmeergebied kent een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen. De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie (2017) geeft op aansprekende manier een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van dit gebied. Aanvullend is de archeologische kaart IJsselmeergebied beschikbaar gemaakt, die de archeologische en landschappelijke kennis van de bodem van het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren bundelt.

De kaart bestaat uit digitale kaartlagen met toelichting en een onderzoeksagenda. In het IJsselmeergebied worden talrijke projecten uitgevoerd waarvoor archeologisch onderzoek nodig is. Denk aan het verdiepen van vaargeulen, dijkversterkingen, zandwinning, het aanleggen van windparken of havens. De Archeologische Kaart IJsselmeergebied kan hiervoor worden ingezet en is een aanvulling op bestaand kaartmateriaal en archeologiebeleid.

De biografie en kaart zijn in het kader van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 tot stand gekomen met medewerking van een groot aantal specialisten en vakgenoten.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Publicatiedatum: 15/02/2021

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.