Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De haven als trekpleister van Oudeschild

De naam Oudeschild is waarschijnlijk afkomstig van het woord schild. Vroeger betekende dat zoiets als modderbank of schelpenbank in zee. Het dorp ligt dan ook iets hoger dan zijn omgeving.

Koopvaardijschepen

Oudeschild is de enige oude havenplaats op het eiland. De haven dateert uit 1780, maar al in de zestiende en zeventiende eeuw liggen koopvaardijschepen hier voor de rede voor anker, wachtend op een gunstige wind. De schepen wachten aan de oostkant van Texel in relatief diep water – in de luwte, beschermd tegen de westenwinden. Met gunstige wind lichtten de schepen het anker om via de Texelstroom en het Marsdiep de Noordzee te bereiken.

Panorama van Oudeschild, Texel. Beeld: Dirk Hagedorn, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Marineschepen

In de negentiende eeuw, maar ook al vóór die periode, zijn er regelmatig marineschepen op de rede te zien. In opdracht van keizer Napoleon Bonaparte bouwt Den Helder vanaf 1811 aan het Maritiem Etablissement Willemsoort en een reeks forten, de Stelling Den Helder. In die tijd is de basis voor de huidige marinehaven Den Helder gelegd.

Een kanon uit de 18e eeuw staat opgesteld in de haven van Oudeschild.

Wiervisserij

Behalve de visserij, het loodswezen, en de bevoorrading van de schepen, speelde ook de wiervisserij een rol in Oudeschild. Hieraan herinnert de wierschuur die op het terrein van het Maritiem- & Jutters Museum is gevestigd. De haven is nog steeds de thuishaven van de Texelse kottervloot. Elke vrijdag lopen hier de kotters binnen en is er volop activiteit.

Vissersloot Texel in de thuishaven Oudeschild. Fotograaf: Eckard Boot. Collectie: Natuurmonumenten Texel

Entree

Oudeschild is dé entree van Texel voor de waterrecreanten en de traditionele chartervaart. Daarnaast bezoeken andere toeristen en eilandbewoners de haven. Zij maken van hieruit sportvis- en garnalentochten. De drukte in de haven meemaken is een belevenis op zich! Bezoekers kunnen verder winkelen op de haven en in de Heemskerckstraat, en lopen binnen bij de Texelse Wol Onderneming en het Maritiem- & Jutters Museum. Naar schatting bezoeken jaarlijks zo’n 300.000 mensen het havengebied van Oudeschild en 60.000 mensen de jachthaven.

Publicatiedatum: 28/09/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.