Bommenwerper crasht bij Fort Diemerdam

Ver buiten Diemen staat een kustbatterij aan de Diemerzeedijk. Iedereen noemt het Fort Diemerdam, al is het geen echt fort. Deze kustbatterij uit de negentiende eeuw kwam in 1939 goed van pas. De Nederlandse legerleiding stuurde er een afdeling heen met zoeklichten. Daarmee zette je vijandelijke vliegtuigen in de schijnwerpers, zodat de kanonniers hun luchtdoelgeschut goed konden richten.

>

De Zeehoeve: een gelaagde geschiedenis

Boerderij ‘Het Uijlebosch’ heeft zijn functie als Kringenwetboerderij verloren. Waar vroeger de schapen stonden en de boer zijn koeien molk, is nu stichting Herstelling gehuisvest. ‘De Zeehoeve’, zoals het complex nu heet, is een diagnosecentrum. Hier kunnen mensen geholpen worden om hun kwaliteiten te benutten en een advies krijgen voor een passend (werk)traject.

>

Herberg Diemerdam

Op zaterdag ‘na sinte Michielsdaghe’, in het jaar 1305, verteert Bernd van den Dorenwerde eten en drank ter waarde van 15 schild in herberg Diemerdam. De bewaard gebleven rekening is de eerste vermelding van een bezoek aan een Diemense herberg. Hoe zou het de historische herberg Diemerdam sinds de veertiende eeuw zijn vergaan?

>
NL | EN