Zuiderwoude

Kerkje van Zuiderwoude kerk stond in de 11e eeuw al een tufstenen kerkje. In de 15e eeuw vormde het dorp samen met Zunderdorp de belangrijkste nederzetting in Waterla">Zuiderwoude: het oudste dorp van Waterland

Kerkje van Zuiderwoude

Op het kerkterrein van Zuiderwoude werd in 1877 een boomstamkist opgegraven die waarschijnlijk tussen de tiende en de twaalfde eeuw werd gemaakt. Dit zou kunnen wijzen op een vergelijkbare ouderdom van de kerk en het dorpje Zuiderwoude.

>

Zuiderwoude: het oudste dorp van Waterland

Zuiderwoude is het oudste dorp van Waterland. Op de plaats van de huidige kerk stond in de 11e eeuw al een tufstenen kerkje. In de 15e eeuw vormde het dorp samen met Zunderdorp de belangrijkste nederzetting in Waterland. Inwoners richtten zich op de visserij en vooral op de koopvaardij. Vaarbindingen met de Zuiderzee via Monnickendam en het achterland via de verschillende Dieën (waterlopen) zorgden voor een goede bereikbaarheid over water. Kenmerkend voor Zuiderwoude is de compacte lintbebouwing in contrast met de openheid van het weidelandschap. Tot in de jaren zeventig woonden er voornamelijk boeren in het dorp. Tegenwoordig hebben de boerderijen aan de Dorpsstraat vooral een woonfunctie. 

>