Hoogkarspel

Watertoren Hoogkarspel: een kloek bouwwerk

Watertoren Hoogkarspel: een kloek bouwwerk

Een kans om niet te laten lopen. Toen eind 1996 de watertoren in de verkoop kwam stroomden de inwoners van Hoogkarspel en de Streek massaal toe voor een kijkje in ‘hun’ toren. Sinds zijn verrijzen in 1931 is de toren een baken voor heel oostelijk West-Friesland – zichtbaar van ver in de zeekleipolders.

>

Keizer Napoleon in Hoogkarspel

In 1811 komt keizer Napoleon op doorreis door ons gebied. Op 5 september krijgen de gemeentes een brief met de aankondiging daarvan en wordt aan alle maires (burgemeesters) een zorgvuldige voorbereiding gevraagd. Onder de brief een PS: “Gij zult wel zorgen dat u van een behoorlijke Costume voorzien zijt”.

>