Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN
26 februari 1787

Stadsbestuur Amsterdam in handen van patriotten

Onder invloed van burgemeester Hooft kwam het Amsterdamse stadsbestuur op 26 februari 1787 in handen van de hervormingsgezinde patriotten. De revolutie zou echter van korte duur zijn.

De strijd tussen prinsgezinden en patriotten, die al woedde vanaf circa 1775, kwam begin 1787 ook tot uitdrukking binnen het uit vier personen bestaande college van burgemeesters van Amsterdam. Terwijl drie burgemeesters in een hoogoplopend conflict rond stadhouder Willem V de laatstgenoemde hun steun betuigden, stelde burgemeester Hendrick Hooft Danielsz zich achter een petitie van de patriotten die op deze dag het stadhuis op de Dam bestormden om hun eis kracht bij te zetten. Na een toespraak werd hij door een grote menigte triomfantelijk naar huis gebracht onder het scanderen van “Leve vader Hooft!”.

Na de inval van de Pruisen in het najaar werden de prinsgezinde burgemeesters, die eerder dat jaar waren afgezet, echter in ere hersteld. Nu moest de hervormingsgezinde burgemeester Hooft het veld ruimen, maar anders dan bij de overige patriotse hoofdrolspelers heeft men het niet aangedurfd een proces tegen hem aan te spannen. Zijn niet-aflatende populariteit onder een fors deel van de Amsterdammers blijkt uit de vele lofdichten op zijn persoon en uit het grote aantal portretten in prent, op penningen, glazen, porselein en op speldjes.

Gerelateerd artikel

26 februari 1787: stadsbestuur Amsterdam in handen van de patriotten De patriotten- en de Franse tijd Bijltjesdag: prinsgezinden en patriotten vechten in Kattenburg Pruisen en Patriotten in Diemen