Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Ton voor Panorama Scharwoude Koggenland

De Noord-Hollandse gemeente Koggenland en architectenbureau Common Practice hebben bij het Cultuurfonds 100.000 euro ontvangen voor hun project Panorama Scharwoude. Op de plek van een verwaarloosd badhuis aan het Markermeer zal binnenkort een 'functioneel' kunstwerk te zijn zien. Het zicht op het Markermeer werd geblokkeerd door de komst van een tweede dijk. Maar dankzij Panorama Scharwoude kan je binnenkort weer genieten van het uitzicht op het meer. Het wordt een bijzondere ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers, waar het verleden en de toekomst samenkomen.

Via een Open Call kunnen opdrachtgevers samen met jonge architecten/vormgevers ieder jaar een aanvraag indienen voor een iconisch ontwerp dat publiek en openbare ruimte verbindt. Directeur Cathelijne Broers van het Cultuurfonds reageerde tijdens de overhandiging opgetogen. “Ik ben ongelooflijk trots op deze joint effort van schenkers die bij ons hun Fonds voor Architectuur en Bouwkunst hebben ingesteld(…). Een prachtige co-creatie keten waarbij privaat geld via een eerlijke verdeling het publieke domein bereikt, verbetert en verfraait”.

Panorama Scharwoude

Op de restanten van een oud verwaarloosd badhuis aan de kust van het Markermeer in Koggenland kan dankzij de toekenning volgend jaar worden begonnen met de bouw van Panorama Scharwoude. Het moet een ontmoetingsplek en uitkijkpunt worden waar iedereen naartoe kan en waar je straks uitzicht hebt over de oude Westfriese Omringdijk en over de nieuwe oeverdijk: volgens de initiatiefnemers een betekenisvolle schakel tussen verleden en toekomst.

Co-creatie

Het buitendijkse gebied waar het oude badhuis staat, maakt deel uit van de dijkversterkingsoperatie van de Markermeerdijken en wordt in de nabije toekomst recreatiegebied met wandelpaden en ruimte voor natuurontwikkeling.

Door de nieuwe dijk met een brede strook nieuw oeverland verdwijnt echter het vertrouwde uitzicht op het water. Veel dorpsbewoners voelden dat als een gemis. Doe-teams Scharwoude en Grosthuizen, bestaande uit inwoners, verzamelden daarom met steun van Marlies Buurman van Culture Matters hun wensen en ideeën voor deze plek. Vervolgens ontstond met architecten Jurriën van Duijkeren en Inara Nevskaya van Common Practice het ontwerp voor het voormalige badhuis. Met als centraal element: herwaardering van de relatie tussen het dorp en het water.

‘Bescheiden project’

Architectenbureau Common Practice vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat er aandacht is voor de betekenis van publieke bouwwerken op alle schaalniveaus, in alle omgevingen. “Landelijke erkenning voor een bescheiden project dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met een kleine lokale gemeenschap is bijzonder. Het ontwerp voor de nieuwe ontmoetingsplek met uitzicht over dijklandschap, water en dorp vloeit voort uit herinneringen van de bewoners aan het voormalige badhuis en de beleving van de oude IJsselmeerdijk”.

Vereerd

Wethouder Rosalien van Dolder (Recreatie en toerisme) van Koggenland voelt zich als opdrachtgever vereerd dat ‘dit prachtige initiatief via het Cultuurfonds op deze manier wordt gewaardeerd’.

“Panorama Scharwoude”, aldus de verantwoordelijk wethouder, “heeft grote cultuurhistorische waarde en levert een bijzondere bijdrage aan de sociale cohesie en participatie binnen de gemeente. Het Recreatieschap Westfriesland, eigenaar en beheerder van het gebied, ziet naast het cultuur-historische aspect ook een meerwaarde voor de recreatiewaarden: het voegt een extra dimensie toe aan terreinbezoek of fiets- of wandeltocht”.

Impressie Panorama Scharwoude (illustratie Common Practice).

Fonds op Naam

De Open Call Architectuur en Bouwkunst is mogelijk dankzij een nieuw CultuurFonds op Naam, Fonds voor Architectuur en Bouwkunst (FAB), ingesteld door de Stichting Fonds ONB. Doel is het stimuleren van kleine bijzondere projecten waarbij de architect/ontwerper bij het hele proces betrokken is, vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Dat kan naar verwachting vooral voor jongere architecten een opstap zijn naar meer of grotere projecten en positieverbetering.

Deadline 2024

Het Cultuurfonds stelt dankzij het Fonds voor Architectuur en Bouwkunst ieder jaar opnieuw 100.000 euro ter beschikking. De eerstvolgende deadline is 15 mei 2024. Kijk voor de voorwaarden op cultuurfonds.nl/opencall

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur, dankzij particuliere giften en nalatenschappen, samenwerking met partners en de afdracht van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Via het fonds krijgen elk jaar ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage, door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname.

Bron: Monumentaal

Publicatiedatum: 21/12/2023

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.