Nieuw bos op oude plekken?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft overzichten gemaakt van plaatsnamen die verwijzen naar bossen en van historische bronnen die specifieke bossen noemen. Onder het kopje ‘verdwenen middeleeuws bos’ zijn die te vinden op de kaart Groen Erfgoed. Daar staat bovendien aanvullende informatie, ook over historische bostypen.

Book 1 min

Nut

Zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord hebben rijk en provincies in 2020 een zogenoemde ‘Bossenstrategie’ gemaakt. 37.000 hectare extra bos in 2030 behoort tot de uitdagende doelen. Provincies en terreinbeherende organisaties proberen die uitdaging aan te gaan. Maar waar?

Plaatsen waar in het verleden bos stond, zijn interessant voor de aanplant van nieuw bos. Want zo kan men het nieuwe bos iets van historische logica en authenticiteit geven. Iets ergens terugbrengen kan bovendien interesse en lokale betrokkenheid stimuleren, en draagvlak. Zo kan, aldus de RCE, de naam van een verdwenen bos worden afgestoft, en worden benut om nieuw bos identiteit en publiciteit te geven.

Soorten historisch bos

Vroeger waren er verschillende soorten bos. Dat had te maken met landschappelijke verschillen, maar ook met variatie in de manier waarop men bossen gebruikte. Die soorten hadden verschillende namen: ‘holt’/’hout’, ‘wold/wald’, ‘loo’, ‘laar’, ‘rode’/’rade’ en nog veel meer.

In bossen met ‘holt’- of ‘hout’ in de naam stonden hoog opgaande bomen die gebruikt werden als bouwhout. ‘Laar’ verwijst naar een afgeperkte open plek in een bos waar vee werd geweid. Deze historische variatie kan volgens de rijksdienst inspirerend zijn. “Niet alleen voor de samenstelling en structuur, maar ook voor de functies van nieuwe bossen. Bovendien kan men er de identiteit van regio’s mee accentueren”.

Moerasbos in het Voltherbroek. Beeld: ©Staatsbosbeheer / Marco van de Burgwal

Niet compleet

Bij het zoeken van locaties voor nieuwe bossen maken Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten inmiddels gebruik van boshistorische gegevens die deels door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn geleverd. De overzichten zijn overigens niet compleet. Wie aanvullingen heeft, kan ze doorgeven aan b.groenewoudt@cultureelerfgoed.nl.

Bekijk hier de kaart Groen Erfgoed.

Bronnen: Monumentaal en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Publicatiedatum: 21/07/2023

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN