Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Amsterdamse Oosterkerk naar Stadsherstel

Goed nieuws: er is nu een overeenkomst getekend tussen de gemeente en ons over de overdracht van de Oosterkerk naar Stadsherstel. Daarnaast is er onlangs een tweede overeenkomst getekend waardoor er zicht is op een mooie muzikale, culturele en betekenisvolle toekomst voor de Oosterkerk in Amsterdam voor alle Amsterdammers.

Gisteren heeft Touria Meliani, wethouder Gemeentelijk Vastgoed ingestemd met de overdracht van de Oosterkerk van de gemeente naar ons. Eerder tekenden wij samen met Het Balletorkest en de Citykerk al een intentieovereenkomst over het gebruik van dit 17e-eeuwse rijksmonument.

Verkoop Oosterkerk

De Oosterkerk is een gebouw uit 1671. Een ontwerp van stadsbouwmeester Daniel Stalpaert en Adriaan Dortsman. De kerk werd in 1974 door de gemeente Amsterdam overgenomen van de Hervormde Gemeente. In december 2017 is door het voormalige college van Burgemeester en Wethouders besloten het gebouw te verkopen. De Oosterkerk is een rijksmonument en daarom heeft het college het verkooptraject zeer zorgvuldig uitgevoerd. Zo bepaalde zij dat de kerk alleen aan een erfgoedorganisatie met een zogenoemde POM-status verkocht mag worden. Organisaties met een POM-status hebben de instandhouding van cultureel erfgoed in hun statuten staan en hebben als uitgangspunt een geborgde en structurele kwaliteit van het onderhoud van het monument en van de herbestemmingswerkzaamheden daaraan. Mede vanwege onze POM-status kwamen wij in beeld als toekomstig eigenaar van deze kerk.

De Oosterkerk aan de Kleine Wittenburgerstraat in Amsterdam. Foto: Stadsherstel Amsterdam / Sjors van Dam.

Voor de buurt en alle Amsterdammers

De Oosterkerk heeft een belangrijke functie voor de buurt en daarom vindt de gemeente het belangrijk dat de activiteiten voor de buurt die nu plaatsvinden in de kerk, daar plaats kunnen blijven vinden. Met de beoogde huurders, het Balletorkest (HBO) die de ruimte vooral gaat gebruiken als orkest-repetitieruimte en kantoor, Citykerk met het nieuw op te richten ‘Betekeniscentrum’ met daarin het huis van Verbinding, het huis van Bezieling en het huis van Vernieuwing, zal dit al zeker het geval zijn. Maar ook is er naast de programmering door HBO en het Betekeniscentrum voldoende ruimte voor buurtbijeenkomsten en -activiteiten. Dit is vastgelegd in de intentieovereenkomst die op 10 februari 2022 is getekend door ons, HBO en Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) – als partner namens het Betekeniscentrum. Dit zal ook juridisch verankerd worden voor de periode van de huurovereenkomst met het Betekeniscentrum, die minimaal 10 jaar is.

In de getekende intentieovereenkomst staat dat als volgt beschreven:
“Partijen stellen zich gezamenlijk ten doel om in de Oosterkerk kwalitatief hoogstaande muziek hand in hand te laten gaan met laagdrempelige toegankelijkheid en aansprekende eigentijdse zingeving; de kerk een plek te laten zijn voor de buurt én voor de stad, waar men kan zijn voor werk, oefening, rust, contemplatie, gesprek en festiviteiten. Daarnaast blijft er de mogelijkheid bestaan voor (buurt) activiteiten die geheel zelfstandig, onder eigen vlag, plaatsvinden. De samenwerking om dit alles mogelijk te maken is meer dan de som der delen. Daardoor blijft de Oosterkerk een betekenisvolle culturele plek, met in de toekomst een nog grotere diversiteit aan activiteiten voor alle Amsterdammers”.

Eind maart worden het beheer en de ruimtes overgedragen aan ons. De planontwikkeling en het vergunningstraject zullen dit jaar in beslag nemen waarna we in 2023 kunnen starten met de verbouwing en herbestemming.

De Oosterkerk in Amsterdam. Foto: Stadsherstel Amsterdam / Sjors van Dam.

Leuk weetje

Wist u dat de Amstelkerk, de kerk waarin wij kantoor houden óók door Daniel Stalpaert ontworpen is? Dit pand kent ook een multifunctioneel gebruik, gelijkend op wat er staat te gebeuren in de Oosterkerk en wat zeer succesvol is. Wij namen de Amstelkerk meer dan 35 jaar geleden over van de Hervormde Gemeente en restaureerde het zeer vervallen monument.

Bron: Stadsherstel Amsterdam

Publicatiedatum: 13/03/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.