Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

48 rijksmonumenten krijgen subsidie voor restauratie

De provincie Noord-Holland heeft bijna 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 48 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere het Westfries Museum (Hoorn), Hoeve Overslot (Bergen), Trompenburgh (‘s Graveland) en de Van Gendthallen (Amsterdam) een deel van het beschikbare budget.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed.

Jaarlijks gaat er een groot bedrag naar kerken in Noord-Holland. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de orgels. Dit jaar draagt de provincie bij aan de restauratie van onder andere het Knipscheerorgel in de Dorpskerk van Heemskerk en het Witte orgel in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Er zijn ook aanvragen voor de restauratie van kerktorens gehonoreerd. Er is subsidie voor kerktorens in onder andere Aalsmeer, de Koog, Uitgeest en Oosterend.

Naast subsidie voor religieus erfgoed is er geld beschikbaar voor veel andere bijzondere objecten zoals de Tweede Chirurgische Kliniek, de Van Gendthallen en het Stedelijk Museum (alle drie in Amsterdam), college Hageveld in Heemstede, het Westfries Museum in Hoorn en acht bruggen op buitenplaats Elswout in Overveen.

Werkzaamheden aan een aantal molens kunnen uitgevoerd gaan worden want ook de molens ontbreken dit jaar niet op de lijst met gehonoreerde projecten.

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam.

Bron: Provincie Noord-Holland

Publicatiedatum: 22/12/2022

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.