De Krententuin in Hoorn

Het Oostereiland is rond het midden van de zeventiende eeuw aangelegd ter vergroting van de haven. Koopman Cornelis Schuyt liet er enkele pakhuizen bouwen die het oudste deel vormen van het huidige gebouwencomplex. In de loop der tijd kreeg het verschillende bestemmingen.

Vanaf 1692 was hier de Admiraliteit van Westfriesland en het Noorderkwartier gevestigd met een eigen scheepswerf en haven, de Grashaven. In 1814 kreeg het complex een nieuwe bestemming als militaire gevangenis en daarna werd het een ‘verbeteringsgesticht’ voor bedelaars, landlopers, alcoholisten, souteneurs, enz. Vervolgens waren de gebouwen in gebruik als gevangenis, na de Tweede Wereldoorlog onder meer voor 500 collaborateurs en kortgestrafte politieke gevangenen.De gevangenis werd ook wel ‘De Krententuin’ genoemd. De term is afkomstig uit het Bargoens (de taal van de dieven). Het complex, dat in de loop der eeuwen vele malen is verbouwd en uitgebreid, heeft als gevangenis dienst gedaan tot 2002. In 2010-2011 is het in opdracht van de gemeente Hoorn gerestaureerd en verbouwd tot Museum van de Twintigste Eeuw, Cinema Oostereiland, restaurant, hotel, kantoren en appartementen.

Publicatiedatum: 04/04/2012