Limmen

Corneliuskerk in Limmen

Opgraving bij St.-Maartenskerk in Limmen

Vanwege de uitbreiding van de muziekschool in Limmen in 2006 was archeologisch onderzoek vereist. Het onderzoeksgebied ligt op de zuidpunt van de strandwal tussen Limmen en Alkmaar, ten noorden van het voormalige Oer-IJ-estuarium. Deze strandwal is tussen 4300 en 3900 jaar geleden ontstaan. Op de strandwal bevinden zich de archeologische sporen en vondsten vanaf die periode in duinzand. Bij de opgraving werden sporen uit de 15e en 16e eeuw gevonden.
De nabijgelegen Limmer St.-Maartenskerk is één van de oudste kerken in Kennemerland. Het was de moederkerk van de latere parochies Akersloot, Dorregeest, Grosthuizen en Uitgeest. De kerk wordt voor het eerst genoemd in de goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk: ‘In Limmen de kerk met tien hoeven’. Deze lijst is opgesteld in de periode 885-896, met enkele aanvullingen in de 10e eeuw. Wanneer de kerk precies is gesticht, is niet met zekerheid bekend.
Voor het onderzoek werden bij de kerk en achter het voormalige schoolgebouw en de brandweerkazerne twee putten gegraven met dieptes van 1 meter en 1meter dertig. In de putten werden vijftiende- en zestiende-eeuwse menselijke skeletresten gevonden en aardewerkscherven uit dezelfde periode. Daarnaast trof men enkele bouwresten aan van het oorspronkelijke gotische koor waarvan de laatste delen in 1806 werden gesloopt wegens de bouwvallige staat waarin het verkeerde.

>

Limmen, De Krocht

In 2003 en 2004 vond in Limmen grootschalig nederzettingsonderzoek plaats. Op de flank van de strandwal werden langs een voormalige weg de resten teruggevonden van diverse middeleeuwse boerderij-erven uit de negende tot de dertiende eeuw. Hiermee is voor het eerst een ruimer inzicht ontstaan in de ontwikkeling van een middeleeuwse plattelandsnederzetting in het West-Nederlandse strandwallengebied. Mogelijk zetelde in een van de huizen een lokale heer en kunnen we spreken van een centrale hof. De aanwezigheid van een begraving uit de achtste eeuw en de restanten van de activiteiten van een edelsmid zijn mogelijk aanwijzingen voor een zich ontwikkelende sociale hiërarchie in de loop van de vroege middeleeuwen.
Meer informatie

>

Corneliuskerk in Limmen

De Corneliuskerk is een vroeg twintigste-eeuwse rooms-katholieke kerk van architect P. Snel. De kerk had verschillende voorgangers aan de Dusseldorperweg. Een schuurkerk uit 1730 werd afgebroken in 1856 en vervangen door de voorloper van de huidige kerk.

>

Opgraving ‘De Krocht’ in Limmen

In de periode 2003-2004 werd in opdracht van de provincie Noord-Holland een grote en zeer succesvolle opgraving uitgevoerd, door archeologen van de Universiteit van Amsterdam, op het terrein ‘De Krocht’ in Limmen.

>