De Kwakel

1931: plannen verbreden Boterdijk "Een haastloozen passagier...." De Tolhuissluis in De Kwakel

1931: plannen verbreden Boterdijk

1931 – Enige tijd later kreeg Uithoorn het plan om de Boterdijk te verbreden. De gemeenteraad besprak het en legde het plan voor aan de provincie. Spoedig gaven de heren gedeputeerde staten hun goedkeuring. Men begon, want alle verbeteringen kwamen ten algemene nutte, aldus Hein Endhoven.

>

“Een haastloozen passagier….”

Ziehier weer een van die stille rivierstadjes, slechts gebrekkig met het groote verkeer aangesloten door booten, die binnenreederijen er laten stoppen, om soms eens een haastloozen passagier,in hoofdzaak echter de enorme hoeveelheden zuivelproducten aan boord te laden. Zo beschreef Jan Feith in 1915 Uithoorn in zijn boekje De Haarlemmermeerlijnen.

>

De Tolhuissluis in De Kwakel

Het schutsluizencomplex bestaat uit een grote schutsluis met daar ten zuiden van een kleinere schutsluis. Ten noorden van de sluizen staat een pand waarin twee sluiswachterswoningen en een betaalkantoor zijn ondergebracht.

>
NL | EN