20 augustus 1895

Fort Pampus voltooid

Pampus is het enige kustfort op een eiland dat in Nederland gebouwd is. Het fort is aangelegd om als onderdeel van de Stelling van Amsterdam een aanval op de Amsterdamse haven af te kunnen weren. Er is echter nooit één schot gelost op het eiland.

Om een aanval vanaf het IJ af te kunnen weren, besloot men in 1887 een fort in het IJmeer te bouwen, ter hoogte van de zandbank Pampus. Het materiaal werd met schepen vanuit Amsterdam aangeleverd. Het fort werd op 4000 heipalen gebouwd van elk 11 meter lang. De twee stalen geschutskoepels werden vervolgens op een ondergronds gebouw geplaatst, omgeven door een droge gracht en een aarden wal. In 1895 was de bouw voltooid en droeg de toenmalige Minister van Oorlog het over aan de artillerie. Het fort is nooit voor oorlogshandelingen gebruikt en werd in 1933 alweer gesloten. In vredestijd woont alleen de fortwachter op het eiland. Met ruim 40.000 bezoekers per jaar is Forteiland Pampus tegenwoordig het drukst bezochte fort van de Stelling van Amsterdam.

Gerelateerd artikel

Fort aan het Pampus niet meer ‘blok-aan-been-fort’ Letterlijk voor Pampus liggen
NL | EN