Huis van Hilde: Maquettes van boerderijen

Beeldend kunstenaar en amateurarcheoloog Jelus Matser is voor het nieuwe Archeologisch Informatie Centrum druk doende met de exacte reconstructie van een viertal boerderijen, waarvan de sporen zijn gevonden op diverse locaties in de provincie Noord-Holland. In dit filmpje vertelt hij over dit specialistische werk.