Dag van het Kasteel 2022: Een ramp is van alle tijden

Dag van het Kasteel 2022 staat in het teken van rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan. Hiermee sluiten we aan bij de herdenking van het Rampjaar 1672, komend jaar 350 jaar geleden. Ook kijken we naar de actualiteit. Het rampjaar 2020 is net voorbij en ook in 2021 maakten we rampzalige tijden mee door corona en door de overstromingen in Limburg. Zijn er parallellen met het Rampjaar 1672? Het ene Rampjaar is het andere niet, of toch wel? Maar ook andere rampen komen aan bod. In de loop der eeuwen hebben kastelen en buitenplaatsen flink wat rampen doorstaan, waarover vele verhalen te vertellen zijn.

>

Daar komt de fiere Pinksterblom

Komend weekend is het weer Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen waarop de verspreiding van het Christendom wordt gevierd. De een doet dat door naar de kerk te gaan, de ander door lokaal gebrouwen bockbiertjes te drinken. Tot aan het begin van de vorige eeuw kon je op straat nog Pinksterblommen tegenkomen. Jonge meisjes die werden rondgedragen om de vruchtbaarheid te vieren.

>

Pinkster Drie, Bokkiesdag

De dinsdag na Pinksteren is in de Zaanstreek en Purmerend traditioneel de dag waarop derde pinksterdag of Pinkster Drie wordt gevierd; ook wel ‘Bokkiesdag’. Mensen uit verschillende plaatsen in de provincie trokken sinds oudsher op deze dag naar Purmerend om een bokje (geit) te kopen.

>