Zwaag

Informatiecentrum Westfrisiaweg De geschiedenis van Het Masker

Informatiecentrum Westfrisiaweg

De komende jaren waarderen we de N23 Westfrisiaweg op om veiligheid, doorstroming en economische structuur te verbeteren. Vooruitlopend op de werkzaamheden voeren archeologen onderzoek uit om belangrijke archeologische vindplaatsen te onderzoeken en behouden.

In het informatiecentrum van de N23 Westfrisiaweg tonen we in oktober 2014 Archeologiemaand verschillende vondsten zoals een kookpot uit de late bronstijd, verschillende werktuigen uit het laat-neolithicum, een conisch object uit de bronstijd en sikkels. Ook zijn er maquettes en een groot paneel van ‘Cees de Steentijdman’. Hij leefde 4500 jaar geleden in de nieuwe steentijd en is de best bewaarde prehistorische mens van Nederland.

n

In 2014 zijn de opgravingen rondom de N23 Westfrisiaweg begonnen. In het buitengebied wordt vooral gezocht naar nederzettingen en landerijen van de boeren uit de bronstijd en soms ook uit de periode daarvoor, het laat-neolithicum. Ook worden er resten van huizen gevonden uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd, maar daaronder soms ook nog sporen uit de bronstijd. Zo ontstaat er meer en meer een beeld van hoe de boeren in West-Friesland vroeger leefden.

>

De geschiedenis van Het Masker

In de jaren zestig begon het allemaal. Zwaag raakte besmet met het carnavalsvirus. De Jongeren Beweging (J.B.) was al een aantal jaren bezig geweest met het organiseren van de vooravond van de Vasten en een carnavalsbal. Natuurlijk was er toen al de Raad van Elf en een Prins aanwezig.

>