Amsterdam Zuidoost

Bijlmer, van zompige wildernis tot Ziggodome

Het zojuist verschenen ‘Ridders in de Bijlmer, een wandeling door de geschiedenis van Amsterdam-Zuidoost’ is met 357 pagina’s een kloek standaardwerk geworden. Evert van Voskuilen, die van 1987 tot aan zijn pensionering in 2013 als stedenbouwkundige voor stadsdeel Amsterdam Zuidoost werkte, schreef het.

>