Aalsmeerderbrug

De dubbele schutsluis bij Fort Aalsmeer Zuidwestfront binnen de Stelling van Amsterdam.">Fort bij Aalsmeer: beschermer van inundatiesluis en suikerbieten

De dubbele schutsluis bij Fort Aalsmeer

Bij Fort Aalsmeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, lag een complex netwerk van sluizen en kanalen. In oorlogstijd werden de kanalen gebruikt voor de toevoer van munitie naar het fort en in vredestijd maakten vooral plaatselijke boeren gebruik van het water voor het vervoer van suikerbieten. Bij oorlogsdreiging kon zelfs het zuidelijk gedeelte van de Haarlemmermeer ermee onder water worden gezet.

>