28 november 1840

Inhuldiging koning Willem II

In november 1840 volgde Willem II zijn vader op als koning der Nederlanden. De inhuldiging vond op 28 november plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, met een luisterrijk vertoon van koninklijke grandeur. De feestelijkheden gingen de dagen erna gewoon door, met onder meer een concert in Felix Meritis en een groot bal aan het hof.

De inhuldiging van koning Willem I in 1815 viel in het niet bij de grootse inhuldiging van zijn zoon Willem II in 1840. Zoon Willem had een nieuwe koningsmantel en kroon laten maken en gebruikte een luxere versie van de scepter en de rijksappel. De Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar de inhuldiging op 28 november plaatsvond, was uitbundig versierd. Ook waren er twee keer zoveel toeschouwers aanwezig als in 1815. Na de plechtige inhuldiging van de koning vond een groots gala diner van 180 couverts plaats in de grote zaal van het Paleis op de Dam, waarvoor alle leden van de Raad van State waren uitgenodigd. De dag erna werden de ‘vreemde gezanten’ aan de beurt voor een diner aan het hof. De feestelijkheden gingen nog een kleine week door, met onder meer een concert in Felix Meritis, een groot bal aan het hof en twee voorstellingen in de Stadsschouwburg. Op zaterdag 5 december keerden koning Willem II en zijn vrouw terug naar huis, voor wat welverdiende rust.

Beeld: Nicolaas Pieneman, De inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 28 november 1840. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Gerelateerd artikel

De Nieuwe Kerk: inhuldiging van het staatshoofd in "de stad Amsterdam als hoofdstad" Bezoek Willem II aan Edam: “aanzienlijk en gering, arm en rijk, ieder mogt zich blijde maken”
NL | EN