28 maart 1925

Huizer botter HZ 52 vergaan

De Zuiderzee werd vaak geteisterd door stormen en hoog water, wat tot vele dodelijke ongelukken met vissersboten leidde. Dit weerhield de Huizer vissers echter niet om elke week weer met gevaar voor eigen leven met hun botter uit te varen.

‘Ongeveer 6 K.M. van de kust werd de botter van schipper Veerman, die met zijn zoon daar vischte, door een hevigen sneeuwstorm overvallen, waardoor het schip zonk; de beide opvarenden kwamen helaas jammerlijk om het leven.’

De Prins der Geïllustreerde Bladen, 1925

Gerelateerd artikel

Het leven van een Huizer schippersknecht Het lot van de Huizer vissers
NL | EN