09 januari 1911

Eerste gemeentebadhuis geopend

Aan het begin van de twintigste eeuw hadden de meeste woningen nog geen badkamer. Om de hygiëne van vooral arbeidersgezinnen te stimuleren, liet het Amsterdamse gemeentebestuur badhuizen bouwen op verschillende plekken in de stad. Hier kon men tegen een laag tarief wekelijks een bad nemen. Het eerste gemeentebadhuis verscheen in 1911 aan de Funenkade. Tegenwoordig huist Brouwerij 't IJ in het gebouw van het oude badhuis.

‘B. en W. brengen ter algemeene kennis, dat het gemeeentebadhuis aan de Funenkade voor het publiek zal worden geopend op 9 januari 1911. Het badhuis zal, bij wijze van proef, voorloopig geopend zijn op de volgende uren: op Zondag van 7-9 uur des voormiddags; op Maandag van 7-9 uur des voormiddags en van 2-5 uur des namiddags; op Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 7-9 uur des voormiddags, van 2-5 uur des namiddags, en van 7-9½ uur des avonds; op Vrijdag van 7-9 uur des voormiddags, van 2-5 uur des namiddags en van 7-10 uur des avonds; op Zaterdag van 7-9 uur des voormiddags, van 12-5 uur des middags en van 7-10 uur des avonds.

De prijs der baden is als volgt: voor een kuipbad 6 cent; indien tien kaartjes tegelijk worden genomen, 5 cent; voor een stortbad, op Dinsdag, Woensdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag 6 cent; indien tien kaartjes tegelijk worden genomen, 5 cent; op Maandag en Donderdag 3 cent. Onder dien prijs is begrepen het gebruik van één badhanddoek. Voor een tweeden badhanddoek, alsmede voor zeep moet afzonderlijk worden betaald.’

De Telegraaf, 1 januari 1911

Gerelateerd artikel

Brouwerij t IJ: bier in een oud badhuis Vier eeuwen op de pot: van open riool naar porseleinen troon