12 augustus 1572

Blokkades van Amsterdam

Tussen 1572 en 1578 was Amsterdam het strijdtoneel van de Tachtigjarige Oorlog. Het opstandige Geuzenleger probeerde de koningsgezinde stad meerdere malen in te nemen, zonder succes. De eerste belegering begon op 12 augustus 1572, onder leiding van admiraal Lumey.

In 1572 was de Tachtigjarige Oorlog in volle gang. De noordelijke provincies van de Lage Landen kwamen in opstand tegen de Spaanse overheersing. Onder leiding van Willem van Oranje werd een groot Geuzenleger gevormd. Zelfs toen vele steden zich achter Willem van Oranje schaarden, bleef Amsterdam koningsgezind. Daarom werd de stad tussen 1572 en 1578 meerdere malen belegerd. De eerste blokkade vond plaats in de zomer van 1572, toen Willem van der Mark, heer van Lumey, met zijn Geuzen kortstondig Amsterdam belegerde. Negen dagen na de start van de aanval op 12 augustus moet het geuzenleger zich alweer terugtrekken, door een uitval van de Amsterdammers. In het voorjaar van 1573 wierpen de Geuzen een blokkade op het IJ op, in juni gevolgd door de Slag op de Diemerdijk. De aanvallen werden telkens door de Spaanse regeringstroepen neergeslagen. Er volgden nog blokkades in september 1573, een aanval op Muiden in 1576 en een grote aanslag op de hoofdstad in 1577. Op 8 februari 1578 gaf Amsterdam zich dan eindelijk over aan het Geuzenleger, met de tekening van het Verdrag van Satisfactie tussen Amsterdam en de Staten van Holland.

NL | EN