Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN
01 mei 1838

Artis opgericht

Het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (de Natuur is de Leermeesteres der Kunst) werd in 1838 opgericht door drie Amsterdamse notabelen. Doel was de natuur in de vorm van levende dieren, in skeletten, opgezette dieren, schelpen en gesteenten en ook in een indrukwekkende bibliotheek te verzamelen en te tonen.

In de negentiende eeuw behoorden dierentuinen tot het cultuurgoed der rijken. Henri Polak, vakbondsbestuurder en politicus, karakteriseerde de elitaire vroege geschiedenis van Artis in 1936 als volgt.

“Het is niet zeer lang geleden dat, om zoo te zeggen, alle deftige en gezeten Amsterdammers lid van Artis waren. Hunne kinderen brachten er de vrije uren en dagen door; zij zelf kwamen er vaak. De middag- en avondconcerten werden druk bezocht; zij behoorden ook tot het beste, dat eertijds te Amsterdam op muzikaal gebied viel te genieten.”

Gewone Amsterdammers kwamen alleen in de septembermaand naar binnen, traditioneel de goedkope maand. Werklieden en dienstboden betaalden dan een kwartje, wat voor hen een heel bedrag was.

Foto: Louis-Charles Bombled, Artisbezoek, 1882. Collectie Amsterdam Museum.

Gerelateerd artikel

Voor een kwartje naar de leeuwen Artis - dierentuin van Amsterdam