Amsterdam Museum gratis toegankelijk tijdens Keti Koti-weekend

In het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden opent het Amsterdam Museum aan de Amstel het weekend van 1 en 2 juli gratis zijn deuren. Iedereen, jong en oud, kan dit weekend de vaste collectie en tentoonstellingen bekijken en deelnemen aan diverse activiteiten. Zo worden gratis Heri Heri-maaltijden uitgedeeld, rondleidingen gegeven, is er een concert in de tuin, en kunnen kinderen knutselen.

> Book 5 min

Famiri Familie. Surinaams-Amsterdamse verhalen vanaf 1611

Vanaf de vroege zeventiende eeuw zijn Suriname en Amsterdam nauw met elkaar verbonden. Door kolonisatie, slavernij en uitbuiting. Maar ook door trans-Atlantische persoonlijke en familiebanden. In de tentoonstelling, die gelijktijdig in Amsterdam en in Paramaribo te zien is, wordt de gezamenlijke en tegelijkertijd pijnlijke geschiedenis van Amsterdam en Suriname verteld aan de hand van acht verhalen over trans-Atlantische families. De verhalen in de tentoonstelling zijn het resultaat van onderzoek in Amsterdamse en Surinaamse archieven.

>

Tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland’

Vaak wordt gedacht dat de Nederlandse slavernij hoofdzakelijk verbonden is met Amsterdam en Middelburg. De tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland. Atlantische Slavernij in beeld’ laat juist zien dat er ook in steden als Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, Durgerdam, Haarlem of Zaandam sporen zijn te vinden van de slavernij.

> Book 1 min

Excuses provincie Noord-Holland voor slavernijverleden

Noord-Holland heeft op Keti Koti, de dag waarop jaarlijks het slavernijverleden wordt herdacht en de afschaffing ervan wordt gevierd, excuses aangeboden voor de rol van de gezagsdragers van toen in het slavernijverleden.

> Book 2 min
NL | EN