Baarn

Honderd jaar Volksverheffing

Dit jaar wordt de invoering van het algemeen kiesrecht honderd jaar geleden gevierd. Tussen Vecht & Eem besteedt in samenwerking met de Historische Kring Bussum aandacht aan meer: honderd jaar volksverheffing.

>