15 november 1932

Sterfdag Dirk Witte

Dirk Witte was een bekende zanger en liedjesschrijver uit Zaandam. Zijn bekendste lied 'Mens, durf te leven' (1917) werd bekend in de uitvoering van Jean-Louis Pisuisse. In Naarden liet hij de villa 't Hooge Nest bouwen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak zou bieden aan onderduikers. Witte overleed in 1932, toen hij tijdens een autorit een hartaanval kreeg, waardoor hij met zijn auto de Weespertrekvaart bij Diemen in reed.

‘Naar wij vernemen was de bestuurder van de auto, welke in den afgeloopen lacht tusschen de Kruislaan en de Duifendrechtsehe brug in de Weesper trekvaart is gereden, de vooral in vroeger jaren zeer populaire dichter en voordrager van levensliedjes Dirk Witte. Zooals gemeld is de heer Witte bij het ongeval om het leven gekomen.’

De tribune: soc. dem. weekblad, 16 november 1932

Gerelateerd artikel

Oude Begraafplaats Naarden zit vol leven
NL | EN