19 september 1799

Slag bij Bergen

Tijdens de Slag bij Bergen in 1799 stonden de Bataafs-Franse troepen tegenover een gecombineerd Brits-Russisch leger, dat enkele weken eerder in Noord-Holland was geland. De slag eindigde in een Frans-Bataafse overwinning, vele Russische soldaten sneuvelden.

Het Brits-Russische invasieleger was op 27 augustus 1799 op de kust bij Groote Keeten geland. Op 19 september kwam het bij Bergen tot een treffen met de Bataafs-Franse troepen, die eindigde in een nederlaag voor het geallieerde invasieleger. De Ruïnekerk raakte daarbij zwaar beschadigd. Op de plek van een massagraf van 500 Russische soldaten werd in 1901 een monument opgericht, dat nog altijd in Bergen staat. Het monument, op de hoek van de Russenweg en de Notweg, heeft de vorm van een Russisch kruis. In vergulde letters staat hierop te lezen: “Ter eeuwige gedachtenis aan de Russische krijgers gevallen bij Bergen op de 8e en 21e september van het jaar 1799” (Russische jaartelling; volgens de Westerse jaartelling is dit respectievelijk 19 september en 2 oktober). Na de eerste Slag bij Bergen volgde op 2 oktober namelijk nog een tweede veldslag, die door het invasieleger werd gewonnen, en op 6 oktober de Slag bij Castricum, die onbeslist bleef. Op 10 oktober werd de conventie van Alkmaar getekend, waarmee de aftocht van de geallieerden een aanvang nam.

Gerelateerd artikel

Russisch monument in Bergen
NL | EN