13 juli 1885

Rijksmuseum geopend

Het ontstaan van de ‘nationale schatkamer van Nederland’, het Rijksmuseum, is voor een groot deel te danken aan koning Lodewijk Napoleon. Na de machtswisseling bracht koning Willem I de verzamelde collectie onder in het statige Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal, tezamen met de Koninklijke Academie. Aan de krappe en rommelige behuizing van het museum kwam pas een einde bij de opening van het nieuwe Rijksmuseumgebouw in 1885, destijds aan de rand van de stad. 

Architect Cuypers won in 1876 de prijsvraag voor het ontwerp van het Rijksmuseum, met een statig gebouw in neorenaissance stijl. In 1877 begon men met de bouw van het op dat moment grootste gebouw van Nederland. Op 13 juli 1885 vond de feestelijke opening van het Rijksmuseum plaats. Grote afwezige tijdens de festiviteiten was koning Willem III, die zich liet vertegenwoordigen door zijn nicht prinses Maria en haar echtgenoot. Het was een publiek geheim dat het wegblijven van Willem III een daad van protest was. De koning was diep beledigd dat het nieuwe museum niet naar Willem I of naar hem was vernoemd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was geweest. Inmiddels zijn de verhoudingen tussen de Oranjes en het Rijksmuseum aanmerkelijk verbeterd. De heropening van het Nieuwe Rijksmuseum in maart 2013 was het laatste publieke optreden van koningin Beatrix voor haar abdicatie, waarmee dit keer wel een diep gekoesterde wens van het staatshoofd werd ingewilligd.

Foto: Het Rijksmuseum in 2014. Foto: John Lewis Marshall, via Rijksmuseum Amsterdam.

Gerelateerd artikel

Het Trippenhuis: krap behuisde voorloper van het Rijksmuseum
NL | EN