27 augustus 1927

Proefpolder Andijk voltooid

De Proefpolder Andijk werd tussen 1926 en 1927 in de Zuiderzee bij Andijk aangelegd, als test voor het inpolderen van de latere IJsselmeerpolders. Hoewel de Proefpolder pas twee jaar later geopend zou worden door koningin Wilhelmina, was de polder al op 27 augustus 1927 voltooid.

De Proefpolder Andijk is aangelegd als onderdeel van de Zuiderzeewerken. Een plan van ingenieur Cornelis Lely, waarbij de Zuiderzee door aanleg van de Afsluitdijk afgesloten zou worden en deels zou worden ingepolderd. Die inpoldering zou zorgen voor nieuwe landbouwgrond. Voordat het zover was, werd besloten om als test een proefpolder aan te leggen in de Zuiderzee. Zo kon ervaring worden opgedaan met het droogleggen en in cultuur brengen van de zilte zeegrond. Er werd gekozen voor een 40 hectare grote proefpolder bij het Noord-Hollandse dorpje Andijk. Op 27 augustus 1927 viel de nieuwe polder droog. Vervolgens werd bodemkundig onderzoek verricht om te kijken hoe de nieuwe grond zich gedroeg en welke gewassen geschikt waren voor het verbouwen op de zoute grond. De bodemstructuur verbeterde snel, waardoor de nieuwe polder al in 1929 geschikt voor landbouw werd geacht. De gronden werden verkocht en in de loop der jaren vestigden veel Andijkers er een tuindersbedrijf.

Foto: Voltooide proefpolder bij Andijk, 29 oktober 1927. Collectie K.L.M.-foto.

Gerelateerd artikel

De wandelende huisjes van Andijk
NL | EN