29 januari 1616

Le Maire en Schouten varen rond Kaap Hoorn

De Hoornse zeeman Willem Cornelisz. Schouten en de schatrijke Amsterdamse koopmanszoon Jacob Le Maire ontdekten aan het begin van de zeventiende eeuw de Straat Le Maire en Kaap Hoorn, in de zoektocht naar een nieuwe, westelijke route naar Indië.

De Hoornse Willem Cornelisz. Schouten volgde het voorbeeld van zijn vader, die als zeekapitein werkte voor de admiraliteit van West-Friesland en het noorderkwartier, en begon als zeeman bij de koopvaardij op de vaart naar de Oostzee en het Middellandse Zeegebied. In 1601 werd Schouten door de Kamer van Amsterdam tot schipper van de jacht de ‘Duyfken’ benoemd en begon zijn eerste reis naar Oost-Indië, waar hij de route naar Nieuw-Guinea verkende. Vier jaar later ondernam Willem een tweede reis naar Indië, dit keer op de ‘Delft’.

De Amsterdamse koopman Isaac Le Maire had voortdurend strijd met VOC-bewindhebbers en besloot in 1614 met enkele andere kooplieden een octrooi aan te vragen bij de Staten-Generaal voor een nog te ontdekken (westelijke) route naar Indië. Willem Cornelisz. Schouten mocht met Isaacs zoon Jacob Le Maire deze ontdekkingsreis maken. Voor de grote onderneming werd de ‘Austraelsche Compagnie’ in Hoorn opgericht en werden twee schepen klaargemaakt: de ‘Eendracht’ en de ‘Hoorn’. Schouten werd vervolgens als ervaren zeeman aangewezen als schipper voor de Eendracht en Jacob Le Maire als commandeur van de aankomende expeditie.

Op 14 juni 1615 was het eindelijk zover. Die dag vertrokken de twee schepen, vanuit Texel, op zoek naar een nieuwe vaarroute. Het continent Australië hebben Schouten en Jacob Le Maire niet gevonden, maar een nieuwe vaarroute naar Oost-Indië wel. En dat niet alleen! Ze ontdekten een alternatieve zeestraat, zodat ze niet door de gevaarlijke en bochtige Straat Magellaan hoefden. De nieuwe zeestraat werd ‘Straat Le Maire’ gedoopt en ligt in het zeegebied ten zuiden van Vuurland in Zuid-Amerika. Ze deden het zuidelijkste punt van hetzelfde continent aan en vernoemden het naar Hoorn: ‘Kaap Hoorn’.

Gerelateerd artikel

Door de Straat Le Maire en langs Kaap Hoorn
NL | EN