Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN
09 juli 1675

Kraantje Lek opgericht

Kraantje Lek is de naam van een historische plek in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vissersvrouwen die in de 17de eeuw met emmers vis van de zee bij Zandvoort naar de Grote Markt in Haarlem liepen, hielden hier even rust. Vulden hun emmers bij een pomp aan met fris duinwater en namen zelf ook een slokje. Zo ontstond op deze plek in 1675 een uitspanning. Na hun stop bij Kraantje Lek vervolgden ze het Visserspad verder over buitenplaats Elswout naar herberg De Stinkende Emmer aan de rand van Haarlem.

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Kraantje Lek in 1925 publiceerde het sociaaldemocratisch dagblad Voorwaarts het volgende artikel:

‘Kraantje Lek, de door ons geheele land bekende uitspanning, gelegen aan den voet van “den Blinhert” nabij Overveen, zal op 9 Juli as. haar 250ste geboortedag, als men het zoo noemen mag, herdenken. De plaats, waar de ¦uitspanning in 1675 ontstaan is, is bovendien nog een historische. Was het niet, dat in 1304 Witte van Haemstede op den top van den Blinhert zijn „Hollandsche Liebaard” plantte, zooals we op school leerden, om aldaar de door ziin boden opgeroepen Kennemerlanders en Waterlanders enz. enz. te verzamelen ten einde de oprukkende Vlamingen tegen te houden, wat dan ook een half uurtje zuidelijker aan het Manpad bij Bennebroek geschiedde. Op die historische plaats ontstond „Kraantje Lek”. Als uitspanning dankt het echter zijn opkomst uit den Franschen tijd (1803) toen in dat jaar onder den generaal Dumonceau daar een Fransch legerkamp was opgeslagen op de plaats waar thans het bekende prachtige buiten gelegen is, in de nabijheid der uitspanning. Het dankt zijn naam aan het oudtijds bevestigde uithangbord, beschilderd met een lekkende kraan en waaronder een bezoeker het volgende gedichtje schreef:

De kraan maakt Jasper rijk, hij wil bij ’t tappen blijven,
Geen wonder, hij wint veel met tappen meer als met schrijven.

waarbij dan wel gedoeld zal worden op het bekende krijtje van den kastelein. Thans nog is Kraantje Lek, met zijn mooie omgeving, een der meest gezochte uitspanningsoorden. Hoewel het uiterlijk nog die is van een oud boerderijtje, wordt de uitspanning toch naar moderne eischen geëxploiteerd en is een bezoek alleszins aan te bevelen.’

Gerelateerd artikel

Kraantje Lek