08 maart 1921

Internationale Vrouwendag

Hoewel de eerste Vrouwendag in Nederland al gevierd werd op 12 maart 1912, is er pas in 1921 voor gekozen om 8 maart aan te houden als Internationale Vrouwendag. Voor deze datum werd gekozen vanwege een historie van stakingen door vrouwen in New York en Sint-Petersburg op deze datum. Sinds 8 maart ook door de Verenigde Naties in 1978 als feestdag werd erkend, wordt deze dag in Nederland door veel vrouwengroepen gevierd.

In de negentiende eeuw hebben vrouwen zowel in de politiek, als in het onderwijs en op de arbeidsmarkt minder rechten dan mannen. Ook hebben hun echtgenoten volmacht over hun bezit. Om deze achtergestelde positie aan de kaak te stellen, ontstaat er aan het eind van de eeuw een beweging van vrouwen uit de gegoede burgerij. Dit wordt later de Eerste Feministische Golf (ca. 1870-1920) genoemd. In 1894 wordt op initiatief van Wilhelmina Drucker (1847-1925) de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) opgericht. Ook Aletta Jacobs (1854-1929) is lid van het eerste uur en wordt tot tweemaal toe tot voorzitster gekozen, eerst van de afdeling Amsterdam en later van het landelijk bestuur. De VVK en andere emanciperende groepen boeken langzaam vooruitgang. In 1917 krijgen vrouwen het recht om zichzelf verkiesbaar te stellen, het zogeheten ‘passief kiesrecht’. Twee jaar later krijgen vrouwen ook het recht om te stemmen, ‘actief kiesrecht’. Internationale Vrouwendag herinnert elk jaar op 8 maart aan de strijd die vrouwen voor gelijkheid hebben moeten voeren.

Gerelateerd artikel

8 maart: Internationale Vrouwendag 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland
NL | EN