14 december 1929

Watersnood op Marken

'De gewone Zuiderzeestormen hebben ook dit jaar Marken niet gespaard. Het heele eiland staat thans onder water.' - De Maasbode, 17 december 1929

‘De weg van de haven naar de havenbuurt op Marken is, nu het Zuiderzeewater door den noordwesterstorm hoog werd opgestuwd, overstroomd. Alleen per roeiboot kan het verkeer worden onderhouden.’

Het Volk, 14 december 1929

Foto: Ondergelopen toegangsweg naar Kerkbuurt. Collectie Zuiderzeemuseum.

Gerelateerd artikel

Portret van een stad: Marken