29 november 1937

Auto-ongeluk prins Bernhard bij Diemen

Als prins Bernhard op een vroege novemberochtend in 1937 bij Diemen met zijn auto op een vrachtwagen botst, raakt hij licht gewond aan zijn hoofd. Zijn auto, een Ford cabriolet, is compleet total loss.

‘Hedenmorgen om kwart over zeven is Prins Bernhard op den Muiderstraatweg bij Amsterdam met zijn auto, dien hij zelf bestuurde, in botsing gekomen met een vrachtauto, welke met zand geladen was en van een ge├»mproviseerden zijweg links den hoofdweg op reed. Prins Bernhard, die door de botsing tegen de voorruit was geworpen en in den auto bekneld zat, heeft een hersenschudding en een bloedende hoofdwonde bekomen. Na voorloopig behandeld te zijn werden de Prins en de hem vergezellende jachtmeester v. d. Spek naar het Burgerziekenhuis te Amsterdam overgebracht. (…)

Terstond na het vernemen van het ongeluk heeft H. M. de Koningin zich per auto naar de hoofdstad begeven. Nadat de geneesheer-directeur van het Burgerziekenhuis, dr. S. C. M. Spoor, Haar eenige mededeelingen had gedaan over den toestand van den Prins, begaf H. M. zich naar Diens kamer, waar Zij even met den Prins sprak. (…) Waarschijnlijk zal prinses Juliana hedenmiddag, tezamen met H. M. de Koningin, naar de hoofdstad komen om Haar Gemaal in het ziekenhuis te bezoeken.’

De Telegraaf, 29 november 1937

NL | EN