23 maart 1910

Algemene Woningbouw Vereniging opgericht

Meer dan een eeuw geleden werd de Algemene Woningbouw Vereniging (A.W.V.) opgericht door voormannen binnen de sociaaldemocratische beweging.

Het ontstaan van Algemene Woningbouw Vereniging is onlosmakelijk verbonden aan de erbarmelijke situatie op de Amsterdamse woningmarkt begin twintigste eeuw. Er was toentertijd een groot tekort aan goede en betaalbare woningen voor de arbeidersklasse. Grote arbeidersgezinnen leefden in krotten, waarvan vele duizenden door de gemeente als onbewoonbaar verklaard werden. Het initiatief zou uitgroeien tot een woningcoöperatie die een tijd lang de grootste was van Amsterdam. De leeftijd van 100 jaar zou net niet worden gehaald; in 2008 fuseerde de A.W.V. met de bijna even oude Woningbouwvereniging Het Oosten, die was opgericht door arbeiders van de Oostergasfabriek. De nieuwe organisatie kreeg de naam Stadgenoot. Anno 2017 bezat Stadgenoot bijna 25.000 sociale huurwoningen, ruim 5000 wooneenheden voor speciale groepen en ruim 1500 vrije sector huurwoningen in Amsterdam.

Gerelateerd artikel

23 maart 1910: oprichting Algemene Woningbouw Vereniging
NL | EN